Certifikáty, ocenění a projekty

Ve spolupráci s MAS Litomyšlsko o.p.s a SZIF RO Hradec Králové byl realizován projekt podpory nákupu traktorového přepravníku balíků píce od výrobce WTC Písečná, konkrétně model PLT14. Za toto výše uvedeným děkujeme.